male promjene u javnom pozivu

OLAKŠAVANJE PRIJAVE Grad Varaždin objavio dopunu i izmjenu javnog poziva za isplatu božićnica djeci

Objavljeno: 07.12.2016. 17:02

Foto: Arhiva

Kao što smo već jučer pisali, Grad Varaždin je objavio poziv za isplatu takozvanih dječjih božićnica u visini od 120 kuna po djetetu s prebivalištem na području Grada i prigradskih naselja.

>> Grad Varaždin objavio poziv za isplatu dječjih božićnica

Grad je danas poslao dopunu i izmjenu ovog javnog poziva, koji će malo olakšati roditeljima postupak podnošenja prijave. Ukratko, ukoliko roditelji ne posjeduju ispravu kojom dokazuju prebivalište djeteta ili je ne mogu pribaviti, Grad će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o prebivalištu. Stoga se ukida i odredba da se nepotpune prijave neće razmatrati. 

Komentari