obavijest

OB Varaždin otvorila dodatnu telefonsku liniju - evo koje informacije možete dobiti

Objavljeno: 16.11.2020. 14:03

Zadnja izmjena: 16.11.2020. 14:05

Obavijest Opće bolnice Varaždin:

U vrijeme COVID-19 epidemije, nemogućnosti posjeta pacijentima te istovremenog smještaja COVID-19 pacijenata na nekoliko različitih lokacija unutar Bolnice, a zbog otežanog pristupa informacija o pacijentima Vašim članovima obitelji, kao pomoć otvorena je dodatna telefonska linija za informiranje o smještaju suspektnih i COVID-19-pozitivnih pacijenata.

Informacije koje možete tražiti ne odnose se na zdravstveno stanje pacijenata, budući tu informaciju i dalje daje isključivo liječnik članu obitelji, odnosno evidentiranoj kontakt osobi, već o tome gdje se, na kojem odjelu nalazi Vaš član obitelji, na koji broj i kada se mogu dobiti informacije o njegovom zdravstvenom stanju, gdje i kada mu se mogu donijeti stvari.

Na Info COVID-19 broj telefona 091/484 10 84 te informacije možete dobiti radnim danom u vremenu od 07-15 sati.

Komentari