sjdnica općinskog vijeća

OPĆINA MARTIJANEC Odluka o zaduženju kojim se počinje s dogradnjom OŠ Martijanec

Općina Martijanec

Objavljeno: 23.12.2020. 18:32

Zadnja izmjena: 23.12.2020. 18:33

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Martijanec vijećnici su donijeli odluku o zaduživanju uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta dogradnje Osnovne škole Martijanec u ukupnom iznosu 2.375.000 kuna.

– Za Općinu Martijanec je 25 % vrijednosti projekta, odnosno 2.375.000 kuna s koliko mora sudjelovati u ovom projektu, velik novac. No, dogovorili smo rješenje i Općina Martijanec, a time i njeni mještani, steći će pravo korištenja dograđenog objekta te školske dvorane i asfaltiranih školskih sportskih igrališta koja će se nakon dogradnje škole ovim projektom također obnoviti, sve u popodnevnim i večernjim satima kada se u njima neće održavati nastava. Time ćemo povećati iskoristivost objekata škole koji više neće koristiti samo za potrebe nastave, već i za potrebe mještana. Uz to ugovoreno je i u zemljišnim knjigama upisano trajno pravo korištenja postojećeg objekta svlačionica NK Polet Martijanec – istaknuo je načelnik Dražen Levak.

Na temelju prikupljenih ponuda za davatelja kredita izabrana je Hrvatska poštanska banka s kojom će se sklopiti ugovor o kreditu s rokom otplate na 10 godina, po ishođenju suglasnosti na zaduživanje Vlade RH.

Na sjednici Općinskog vijeća Martijanca prihvaćen je i treći rebalans ovogodišnjeg proračuna koji je smanjen za 3,8 milijuna kuna te sada iznosi 14 milijuna kuna.

Vijeće je načelniku dalo suglasnost da projekt opremanja grobnih kuća u Martijancu, Slanju i Križovljanu prijenosnim rashladnim odrima prijavi na natječaj LAG-a. Planira se sufinanciranje iz sredstava potpore LAG-a u iznosu od 111.592,50 kuna, a u proračunu Općine Martijanec za 2021. godini osigurat će se potrebna sredstva u iznosu od 2.407,50 kuna za uspješnu provedbu i dovršenje projekta.

Donijeta je i odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Martijanec  za razdoblje od 2015. do 2020. godine, koja se produljuje na razdoblje od jedne godine, odnosno najdulje do 31. prosinca 2021. godine. Ova Odluka donijeta je s obzirom na specifične okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku početkom 2020. godine i odgodile donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja, kojima se definira nacionalna politika regionalnog razvoja, a slijedom Odluke o produljenju važenja „Županijske razvo jne strategije Varaždinske županije do 2020. godine“.

U Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Martijanec za 2020. godinu navedeno je, vezano uz pandemiju virusa COVID-19, da je u operativnim snagama civilne zaštite i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Martijanec bilo angažirano 70-ak pripadnika te da je kontinuirano provođen nadzor na terenu u smislu kontrole provedbe Odluka Stožera civilne zaštite RH i mjera odnosno preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Od početka godine do kraja studenog iz općinskog su proračuna za sustav civilne zaštite izdvojene 273 tisuće kuna, a do kraja godine ukupni bi iznos trebao biti 308 tisuća kuna. Predviđeno je da bi se sljedeće tri godine taj iznos trebao povećati na 355 tisuća kuna godišnje.

Općina Martijanec

Komentari