Rok do 20. rujna

Općina Martijanec poziva neprofitne organizacije da dostave prijedloge za financiranje aktivnosti u 2017. godini

www.opcina-martijanec.hr

Objavljeno: 06.09.2016. 08:09

Zadnja izmjena: 06.09.2016. 14:39

Foto: www.opcina-martijanec.hr

Općina Martijanec je na svojoj web stranici objavila Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec u 2017. godini.

Poziv se odnosi na ustanove, udruge građana i amaterska društva koja djeluju na području općine Martijanec. Prijavnicu i sve potrebne detalje možete naći na općinskim internetskim stranicama. Popunjenu prijavnicu zajedno sa detaljnim opisom i obrazloženjem programa te dokazom o upisu u Registar neprofitnih organizacija ili Registar udruga dostavitu u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec, Varaždinska 64, 42232 Martijanec zaključno do 20.rujna 2016. godine.

Komentari