Varaždinska županija

Sufinanciranje privatnog studentskog smještaja? Ove naše općine i gradovi spremne su to razmotriti

Većina gradova i općina navela je da dodjeljuje stipendije studentima sa svog područja po definiranim kriterijima, a također većina i da nema raspoloživa sredstva u svojim proračunima...
Objavljeno: 10.07.2023. 08:46

Zadnja izmjena: 10.07.2023. 08:53

Varaždin, Lepoglava, Novi Marof, Bednja, Jalžabet i Trnovec Bartolovečki spremni su u budućem razdoblju razmotriti sufinanciranje smještaja za studente iz svojih proračuna, dok ostali gradovi i općine u Varaždinskoj županiji navode kako nemaju raspoloživih sredstava u svojim proračunima za tu namjenu.

Vidljivo je to iz odgovora varaždinskog župana Anđelka Stričaka (HDZ) na pitanje vijećnika Luke Zrinskog (SDP), koje je postavio na sjednici Županijske skupštine održanoj krajem svibnja.

Zrinski je, naime, na toj sjednici podsjetio da je Varaždinska županija odobrila početkom godine određenim studentima 250 eura jednokratne pomoći za sufinanciranje privatnog smještaja, zahvaljujući novcima dobivenim u sklopu državnog projekta te izrazio očekivanja da će se to sufinanciranje nastaviti i dalje. No, interesira ga može li Županija dodatnim sredstvima 'malo pojačati', s otprilike 20-30 eura po studentu, sufinanciranje privatnog smještaja za studente te može li u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave (JLS) osigurati još novca za tu namjenu, kako bi ta naknada za smještaj studenata bila "ipak malo respektabilnija".

Župan je u odgovoru na njegovo pitanje dostavio pregled iskazane spremnosti JLS-ova za sufinanciranje smještaja za studente, iz kojeg je vidljivo da su Varaždin, Lepoglava, Novi Marof, Bednja, Jalžabet i Trnovec Bartolovečki iskazali spremnost u budućem razdoblju razmotriti sufinanciranje smještaja za studente.

Većina gradova i općina navela je da dodjeljuje stipendije studentima sa svog područja po definiranim kriterijima, a također većina i da nema raspoloživa sredstva u svojim proračunima za sufinanciranje i privatnog smještaja. Iz pojedinih općina, pak, bili su suzdržani u svom odgovoru (Maruševec, Petrijanec), navodeći kako je potrebno napraviti detaljnju analizu prije donošenja takve odluke.

Komentari