evo detalja

Počela prva etapa projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica

Objavljeno: 03.07.2023. 14:50

Zadnja izmjena: 03.07.2023. 14:50

U Koprivnici je danas započela prva etapa projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, u kojem će se zbrinjavati otpad s područja Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije.   

U prisustvu župana Anđelka Stričaka, potpisan je Zapisnik o uvođenju u posao izvođača radova na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji RCGO-a Piškornica, i to nakon što je ranije potpisan ugovor. Gradit će se na području Općine Koprivnički Ivanec, a u njemu će se zbrinjavati otpad s područja četiri županije sjeverne Hrvatske na kojem živi 500.000 stanovnika u 110 općina i gradova. Među njima je i 160.000 stanovnika Varaždinske županije koji žive u 22 općine i šest gradova. 

- Zaštita okoliša, odnosno tla, vode i zraka je top tema današnjice, a upravo ovim projektom tome značajno doprinosimo. Cilj ovog velikog ulaganja je smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalištima te uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na sjeveru Hrvatske. Današnjim uvođenjem u posao činimo ključan korak prema izgradnji i konačnoj uspostavi Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za četiri županije - rekao je Stričak. 

Pretovarna stanica u Varaždinu

Kako je bilo rečeno, postrojenje je, prema idejnom rješenju, zamišljeno da bude fleksibilno te da se u njemu obrade sve količine otpada koje će početi pristizati 2027. godine. Prva etapa projekta vrijedna je 88,9 milijuna eura, dok će oko 120 milijuna eura iznositi ukupna vrijednost projekta. Udio EU sredstava iznosi do 69,99%, udio nacionalnih sredstava do 20,01%, dok je 10% sredstava osigurano iz vlastitih izvora.   

Projekt uključuje i izgradnju dvije pretovarne stanice, od kojih će jedna biti u Varaždinu, na lokaciji u Poljani Biškupečkoj, a druga u Zaboku. Služit će za pretovar miješanog komunalnog otpada i ostataka nakon sortiranja, a s ciljem racionalnog transporta do Regionalnog centra Piškornica. Rok za završetak projektiranja i izgradnje Regionalnog centra Piškornica je 44 mjeseca od dana uvođenja u posao.  

Komentari