rasprava

Područje Ivančice krasi velika bioraznolikost sa brojnim strogim zaštićenim vrstama

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 03.03.2022. 16:42

Zadnja izmjena: 03.03.2022. 16:44

Područje Ivančice krasi velika bioraznolikost, tamo obitavaju brojne strogo zaštićene vrste, među kojima je i nedavno potvrđena rijetka vrsta - transilvanijski monaški skakavac (Tetrix transsylvanica).

To upućuje na činjenicu da područje Ivančice još uvijek nije dovoljno istraženo te skriva brojne neotkrivene prirodne vrijednosti, što je je jedan od argumenata za proglašenje dodatne zaštite ovog područja u sklopu proglašenja Parka prirode.

Izneseno je to prilikom rasprave o Planu upravljanja za područja ekološke mreže Vršni dio Ivančice na 2. dioničkoj radionici koja je za dionike s područja Varaždinske županije održana u četvrtak u Tehnološkom parku u Varaždinu. Sudjelovali su predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sektora šumarstva, vodnog gospodarstva, planinarstva, gljivarstva i lokalnih sredina. 

'Očuvanje prirodnih vrijednosti''

Plan upravljanja za područja ekološke mreže Strahinjščica i Vršni dio Ivančice izrađuje Javna ustanova Priroda Varaždinske županije zajedno s Javnom ustanovom Zagorje zeleno iz Krapinsko-zagorske županije. Sve aktivnosti Plana upravljanja bi u konačnici trebale doprinijeti očuvanju prirodnih vrijednosti Ivančice, posebno vrsta i staništa koja su ciljevi očuvanja za to područje ekološke mreže.

Riječ je o jednom od ukupno pet planova upravljanja koji se izrađuju za područje Varaždinske županije, a koji će obuhvatiti 13 područja ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji, zajedno sa sedam zaštićenih područja koja se nalaze unutar njih.

Izrada je počela 2021. godine u okviru velikog projekta pod nazivom „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je vrijedan 186.497.150,36 kuna, a  financira se iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Komentari