Pomoć župe Sv. Nikola stradalima u Lici

Predstavnici župe Sv. Nikola posjetili Kosinj u Lici i donirali stradale u poplavama
Objavljeno: 17.03.2010. 00:32

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Predstavnici Župnog pastoralnog vije?a župe sv. Nikole u Varaždinu u ponedjeljak su posjetili mjesto Kosinj u Lici, gdje su se susreli s ?lanovima obitelji Andrije Pintara. Pintarevima, jednoj od obitelji stradalih u poplavama, ?lanovi vije?a Ivica Metlikovec i Viktor Kocijan, zajedno s vl?. Ivanom Rakom, župnim vikarom, uru?ili su donaciju od 5.000 kuna koja ?e im pomo?i u prevladavanju posljedica poplava. Caritas je tom prilikom tako?er darovan iznosom od 1.500 kuna za pomo? stradalim Li?anima. Priloge za ovu donaciju prikupili su vjernici župe sv. Nikole na ?elu sa župnikom vl?. Stjepanom Najmanom. U akciju pomo?i obiteljima u Kosinju uklju?en je ve?i broj župa Varaždinske biskupije, a mnoge su župe ve? pomogle i posjetile stradale obitelji kojima su darovale pomo? prikupljenu od svojih župljana.

(ep) Foto: www.biskupija-varazdinska.hr 17.03.2010.

Komentari