Porcijunkulovo svečano i ove godine

Proslava blagdana Majke Božje od Anđela i ove će godine biti osobito svečana
Objavljeno: 26.07.2010. 07:42

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Porcijunkulsko proštenje, odnosno proslava blagdana Majke Božje od An?ela i ove ?e godine osobito sve?ana i sadržajna biti u ?akovcu. ?akove?ki Franjeva?ki samostan na Porcijunkulovo je pozvao vjernike ne samo iz ?akove?kih i prigradskih župa, ve? i ?itavog Me?imurja i šire, kao i iz susjedne Slovenije i Ma?arske. Trodnevnu duhovnu pripravu u franjeva?koj i župnoj crkvi sv. Nikole biskupa u ?akovcu vodit ?e p. Ante Perkovi? iz Cernika. Trodnevnica zapo?inje u petak 30. srpnja u 18 sati križnim putom i ve?ernjom misom u 18,30 sati. Nastavlja se u subotu 31. srpnja u 18 sati molitvom krunice i misom u 18,30 sati. Nakon mise bit ?e klanjanje pred Presvetim. Trodnevnica se zaklju?uje u nedjelju 1. kolovoza, kada su mise u 7, 9, 11 i 18,30 sati. U 18 sati ?e se moliti krunica, a od 21 do 22 sata bit ?e Marijansko bdjenje uo?i blagdana Gospe od An?ela. Na samo Porcijunkulovo u ponedjeljak 2. kolovoza mise na hrvatskom jeziku bit ?e u 6,30 i 8 sati. U 9,30 sati zapo?inje sve?ana procesija s kipom Majke Božje od središnjeg Trga Republike do Franjeva?kog trga i crkve, gdje ?e se na otvorenom u franjeva?kom dvorištu proslaviti sve?ana euharistija koju ?e predvoditi p. Ante Perkovi? u zajedništvu s ?akove?kim franjevcima, brojnim župnicima i drugim sve?enicima. U 11,15 bit ?e misa na slovenskom i ma?arskom koju ?e predvoditi vl?. Tomislav Šantak. U 18 je molitva krunice, a u 18,30 misa na hrvatskom jeziku. Porcijunkulski oprost može se dobiti 1. kolovoza poslije podne i 2. kolovoza cijeli dan. Uz Porcijunkulovo ?akove?ka Turisti?ka zajednica ve? tradicionalno organizira brojne višednevne svjetovne programe na gradskim ulicama.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr 26.07.2010.

Komentari