obavijest

Potpore varaždinskim poduzetnicima i obrtnicima - ne propustite rok za prijavu!

Objavljeno: 02.12.2022. 17:00

Zadnja izmjena: 02.12.2022. 17:02

Grad Varaždin objavio je 25. studenog javne pozive za poticanje rada poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina čiji rok za podnošenje prijava ističe sljedeći tjedan:

Javni poziv za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

  • rok za podnošenje prijava je 8. prosinca 2022. godine do 12 sati
  • gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave

Javni poziv za subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

  • rok za podnošenje prijava je 8. prosinca 2022. godine do 12 sati
  • subjekti mikro, malog i srednjeg malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Varaždina, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište te čija je lokacija ulaganja na području Grada Varaždina, a registrirani su unutar jedne godine od trenutka objave javnog poziva

 Javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

  • rok za podnošenje prijava je 9. prosinca 2022. godine do 12 sati
  • subjekti mikro, malog i srednjeg malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Varaždina, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište te čija je lokacija ulaganja na području Grada Varaždina, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, uključujući i samozaposlene osobe  

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacijama

  • rok za podnošenje prijava je 9. prosinca 2022. godine do 12 sati
  • subjekti mikro, malog i srednjeg malog gospodarstva utvrđeni koji posluju i imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Varaždina, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište, te čija je lokacija ulaganja na području Grada Varaždina, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, uključujući i samozaposlene osobe

Javni pozivi objavljeni su na službenoj web stranici Grada Varaždin, zajedno sa svim obrascima. Za sve upite i dodatne informacije slobodni ste obratiti se na e-mail [email protected] ili na broj 042/658-025.

 

Komentari