Potrošače se zakida na razne načine

Glas potrošača se mora čuti jer oni su najveća grupacija u svijetu - kaže V. Kovačić
Objavljeno: 15.03.2010. 13:33

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Me?unarodni je dan zaštite potroša?a, kad se želi skrenuti pozornost na  prava  potroša?a i na?ine njihove zaštite. Zaštitom potroša?a u Varaždinskoj se županiji bavi Varaždinski potroša?, koji je ?lan hrvatskog Saveza udruga za zaštitu potroša?a. - Glas potroša?a se mora ?uti jer oni su najve?a grupacija u svijetu - kaže predsjednica Varaždinskog potroša?a Vesna Kova?i?, i dodaje kako se potroša?e još uvijek ne sluša i ne podupire, te da ih se zakida na razne na?ine. Kako bi se to promijenilo, radi se na osnivanju savjetodavnih tijela, koja ?e donositi mišljenja kod formiranja cijena javnih usluga, a poja?at ?e se i suradnja s inspekcijskim službama.

(rv) 15.03.2010.

Komentari