Rak debelog crijeva spriječite odmah

U Varaždinskoj županiji je sve više osoba koje obolijevaju od raka debelog
Objavljeno: 02.03.2010. 01:05

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

U Varaždinskoj županiji je sve više osoba koje obolijevaju od raka debelog crijeva, što ne bi bilo tako da ljudi na vrijeme kontroliraju svoje zdravstveno stanje. Istaknuli su to Ivan Kova?i?, predsjednik Invalidskog društva ILCO i dr. Mladen Makitan, specijalist internist u ?etvrtak kada je obilježeno 10 godina rada Društva ILCO koje danas ima 90 ?lanova. Rije? je o ljudima koji su pobijedili rak debelog crijeva i koji danas pomažu novoboljelima da se lakše nose s posljedicama ove maligne bolesti. Podaci o broju oboljelih su doista crni ako se zna da se preventivnom kolonoskopijom mogu otkriti promjene na debelom crijevu koje nisu maligne. Jednostavnim zahvatom se odstranjuju i na taj na?in se spre?ava mogu?nost da desetak godina kasnije nastane rak debelog crijeva. Želite li doznati više, možete se javiti u Udrugu ILCO. Njihovi prostori su u Križani?evoj 33 u Varaždinu, gdje dežuraju prvog, drugog i tre?eg utorka u mjesecu od 9 do 11 sati, a kontaktirati ih možete i na brojeve telefona 206-182 i 098/446-256.

Pravovremeno na preventivni pregled

- Ova proslava je prigoda da pozovemo sve one koji u obitelji imaju osobe koje su bolovale od raka debelog crijeva da pravovremeno do?u na preventivnu kolonoskopiju, a to je kada imaju barem deset godina manje od oboljelog srodnika. Na preventivni pregled ostali bi trebali do?i iza 50. godine života, kada i u?estalost ove bolesti zna?ajno raste - rekao je dr. Makitan.
(rp) foto: www.varazdinska-zupanija.hr

Komentari