Robotika je budućnost, a znanje put do nje

Mladi će lakše do znanja iz robotike kroz projekt "Robotika - budućnost"
Objavljeno: 23.03.2010. 12:39

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Varaždinska županija pokre?e projekt pod nazivom „Robotika – budu?nost“, s ciljem podu?avanja mladih s elementarnom robotikom, kao predznanjem potrebnim za usvajanjem modernih tehnologija na kojima se temelji suvremeni razvoj proizvodnje materijalnih i uslužnih dobara. Za projekt je namijenjeno 200 tisu?a kuna, ?ine ?e se sufinancirati u?itelje tehni?ke kulture iz podru?ja robotike, te kupiti odre?en broj kompleta opreme iz robotike za u?enike i mladež. Partner u projektu, Zajednica tehni?ke kulture Varaždinske županije, osigurat ?e prostor i opremu za osposobljavanje u?itelja, te nabaviti i dopremiti opremu za robotiku u osnovne škole. Mladi ?e tako u?iti putem prakti?nog rada i vježbi, gradnjom razli?itih ure?aja i robota, pa ?e polaznici, primjerice, sastavljati modele raznih strojeva i programe koji njima upravljaju, a istraživati ?e i mogu?nost vo?enja strojeva pomo?u ra?unala i korištenje ra?unala kao ure?aja za razli?ita mjerenja.

Podijeli

(ep) 23.03.2010.

Komentari