jednoglasno prihvaćeno

Sa sjednice skinuta točka o usluzi prikupljanja komunalnog otpada, evo zašto

Objavljeno: 31.01.2022. 13:21

Zadnja izmjena: 31.01.2022. 13:21

Četvrta točka dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina odnosila se na prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, no gradonačelnik Neven Bosilj predložio je da se točka skine s dnevnog reda, budući da "ne posjeduju sve potrebne inpute". 

Konkretnije, kako je objasnio gradonačelnik, država je do današnjeg datuma, odnosno 31. siječnja, trebala donijeti provedbene akte vezano uz Zakon o gospodarenju otpadom. Budući da ih ona nije donijela, Bosilj je predložio da se o toj točki raspravlja na idućoj sjednici Gradskog vijeća, a vijećnici su se prijedlog jednoglasno prihvatili.

- Ministar je imao rok od šest mjeseci da donese dva pravilnika i jednu uredbu iz koje bi se moglo iščitati na koji će način država sufinancirati reciklabilni otpad. S obzirom na to nemamo sve potrebne inpute kako bismo mogli donijeti ovu odluku na zadovoljavajući način, da naše građane ne kažnjavamo i ne opterećujemo dodatnim troškovima, s obzirom da država nije napravila ono što je trebala, ovu ćemo odluku staviti na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Imamo nefunkcionalnu državu gdje, što više razvrstavamo, to više plaćamo - obrazložio je Bosilj.

Komentari