pitanje nevena bosilja

Gradske ustanove i tvrtke očitovale se o savjetnicima - evo podataka

Objavljeno: 07.05.2018. 12:23

Zadnja izmjena: 07.05.2018. 12:51

Foto: Arhiva

SDP-ov gradski vijećnik Neven Bosilj na prošloj sjednici Gradskog vijeća zatražio je da se Grad Varaždin, te sve tvrtke i ustanove kojima je Grad osnivač, napismeno očituju imaju li angižirane savjetnike, za što i pod kojim uvjetima.

Da, pak, imaju angažirane savjetnike, uoči današnje sjednice Gradskog vijeća očitovali su se: Javna ustanova Gradski bazeni, Tehnološki park Varaždin, Regionalna energetska agencija Sjever, Hrvatsko narodno kazalište i sâm Grad Varaždin.

Grad Varaždin

Grad Varaždin 13. srpnja prošle godine na mjesto savjetnika za učinkovitost financijskog upravljanja angažirao je Željka Bunića, sadašnjeg direktora Varkoma, međutim Bunić - kako stoji u rješenju – ne ostvaruje pravo na naknadu za svoj rad. U opisu poslova mu je, navodi se između ostaloga – „stručna pomoć po pitanjima učinkovitosti financijskog upravljanja, a u cilju obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, a koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Grada“.

Gradski bazeni

U Gradskim bazenima na mjestu Savjetnika ravnatelja za projekte i energetiku zaposlen je Mladen Putar. Ravnatelj Željko Kušter u svojem očitovanju obrazložio je da je riječ poslovima i radnim zadacima „navedenim u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove: vođenju i realizaciji projekata krovne konstrukcije bazena, hidroizolacije podruma bazena, sanacija školjke bazena, energetske učinkovitosti zgrade bazena, ušteda energetske tehnike, kao i izvršenja ostalih zadataka po nalogu ravnatelja“. Putar za navedene poslove prima bruto plaću u iznosu od 13.000,00 kuna.

Tehnološki park Varaždin

Tehnološki park Varaždin, kako konkretno stoji u njihovom očitovanju, „ima sklopljen Ugovor o pružanju pravnih savjetodavnih usluga s Odvjetničkim društvom Jelaković. Ugovor je sklopljen 1.5.2017. i traje do 30.4.2018. Iznos mjesečnog paušala je 2.500,00 kn plus PDV. Usluga je: davanje pisanih i usmenih pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje ugovora, pravilnika i sličnih isprava, pružanje pravnih usluga vezanih uz radnike Stranke i poslovi naplate potraživanja. Usluge se redovno isporučuju i redovno vrše“, stoji u obrazloženju.

Regionalna energetska agencija Sjever

Regionalna energetska agencija Sjever navodi da povremeno koristi savjetodavne usluge, no ističe da su one uvjetovane poglavito europskim projektima za koje imaju predviđeni proračun te očekuju povrat većeg dijela sredstava. Konkretno, koriste usluge Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

HNK

Putem ugovora o djelu u HNK su angažirana dva savjetnika, od kojih jedan prima plaću od 1.500,00 kuna mjesečno, a drugi 3.000,00 kuna mjesečno. Prvi je zadužen za, kako stoji: „...savjetovanje i tehničku koordinaciju prema projektima prilikom izrade projektne dokumentacije sustava scenske tehnike kazališne dvorane radi dobivanja tehnički kvalitetnog rješenja za pozornicu...“. Drugi savjetnik zadužen je za predlaganje repertoara svih grana Kazališta, praćenja njegova ostvarivanja; planiranje repriza, kao i predlaganje angažmana umjetnika, bilo stalnog ili honorarnog.

Komentari