U sklopu obilježavanja Europskog tjedna koji se po?etkom svibnja ve? tradicionalno održava na podru?ju Varaždinske županije, u Osnovnoj školi Sra?inec u Sra?incu otvorena je nova euro-info to?ka. Euro-info to?ka s tri ra?unala sastoji se od pristupa službenim stranicama tijela Europske unije putem interneta te brošura i ostalih informativnih materijala s informacijama o EU i ulasku Hrvatske u EU. Prilikom otvaranja, župan Varaždinske županije Predrag Štromar istaknuo je kako je cilj otvoriti Euro-info to?ke u svim op?inama Varaždinske županije. - Pozivam sve zainteresirane gra?ane da posjete ovu euro-info to?ku gdje mogu prona?i sve informacije o EU koje ih zanimaju. Mi ?emo gra?ane naše Županije i dalje putem ovog projekta izvještavati o tijeku samoga procesa približavanja RH Europskoj uniji, a nadam se da ?emo uskoro to?ke otvarati kao ravnopravna ?lanica, a ne samo zemlja kandidat – pojasnio je Štromar. Varaždinska županije svake godine postavlja euro-info to?ke na javnim mjestima kao što su gradske knjižnice, prostorije gradova i op?ina, škole i druge institucije. Do sada su euro-info to?ke otvorene u svim gradovima Varaždinske županije, te u op?inama Cestica, Vinica, Bednja, Trnovec Bartolove?ki i Kneginec Gornji. Euro-info to?ke dio su projekta "Europa u Hrvatskoj", koji je usmjeren informiranju i edukaciji hrvatskih gra?ana u podru?ju europskih integracija na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Varaždinski forum

Podijeli

(ep) 10.05.2010.

Komentari

10.05.2010. 14:23h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56