Udruga Škola zdravog života educirala i savjetovala građane

Objavljeno: 16.06.2012. 11:03

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

Škola zdravoga života u Varaždinu Udruga Škola zdravog života u petak je na glavnome varaždinskom trgu organizirala besplatnu edukativnu akciju u svrhu unapre?enja svijesti o potrebi zdrave prehrane i životnih navika.

Gra?ani su mogli izvršiti bodyscan analizu tijela i tako saznati kakvo je njihovo op?e zdravstveno stanje. Ljubazne volonterke udruge savjetovale su zainteresirane i odgovarale na upite o tjelesnoj težini i prehrani.

Zanimljivo je da su štandu najviše pristupali sredovje?ni muškarci s prekomjernom težinom kao i stariji gra?ani oba spola. Još jedna zanimljivost je i ta da su ti stariji gra?ani uglavnom imali bolje nalaze nego mla?a generacija što svjedo?i, rije?ima voditeljice udruge Anite Kociper – Sieber, da su nekad ljudi kvalitetnije jeli i živjeli.

Udruga Škola zdravoga života u posljednjih godinu dana pomogla je mnogim svojim ?lanovima da skinu suvišne kilogramezahvaljuju?i dobrovoljnom radu ekipe stru?njaka iz podru?ja nutricionizma, wellnessa i op?e medicine.

Zainteresirani za rad udruge mogu se pridružiti pozivom na telefon 042 212 – 289 (iza 13 sati).

Komentari