Temeljem Zakona o financiranu javnih potreba u kulturi, Županija određuje kako će rasporediti sredstva za ustanove u kulturi na svojem području, pa je tako za javne potrebe u kulturi za 2019. godinu predviđeno 745 000 kuna, za sport 550 000 kuna, dok je za tehničku kulturu predviđeno 50 000 kuna. 

Tako je za ustanove u kulturi Prema Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2019. godinu predviđeno ukupno 745 000 kuna, raspoređeno na sljedeći način: 

  • Gradski muzej Varaždin - 30 000 kuna
  • Knjižnica i čitaonica 'Metel Ožegović' Varaždin - 70 000 kuna
  • Knjižnica Franjevačkog samostana u Varaždinu - 120 000 kuna
  • Državni arhiv u Varaždinu - 10 000 kuna
  • HNK Varaždin - 180 000 kuna
  • Koncertni ured Varaždin - 185 000 kuna
  • Zajednica KUD-ova Varaždinske županije - 150 000 kuna

Za javne potrebe u sportu za 2019. godinu predviđeno je ukupno 550 000 kuna koje će dobiti:

  • Školski sportski savez Varaždinske županije - 250 000 kuna
  • Savez sportova Varaždinske županije - 300 000 kuna

Za program razvoja tehničke kulture kroz Zajednicu tehničke kulture Varaždinske županije predviđaju se sredstva u iznosu od 50 000 kuna. 

Komentari

27.11.2018. 17:21h Zadnja izmjena: 01.12.2018. 10:10