savjetovanje grada s javnošću

Svojim primjedbama i savjetima recite kakav proračun grada Varaždina želite za 2017. godinu

Objavljeno: 09.12.2016. 16:27

Zadnja izmjena: 09.12.2016. 16:28

Od danas je građanima Varaždina omogućeno da izraze svoje mišljenje i daju prijedlog o proračunu Grada za 2017. godinu.

Trebate prvo otići na web stranicu Grada i tamo pronaći Nacrt proračuna za sljedeću godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Tu bi se trebao nalaziti i obrazac u koji možete upisati svoje primjedbe i prijedloge. Ispunjeni obrazac šaljete najkasnije 19. prosinca i to:

1. Poštom -  na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12/II, Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Proračuna 2016“

ili,

2. Elektroničkom poštom na jednu od ovih adresa:

Trebat će vam malo vremena da proučite materijale i date svoj doprinos, ali sudjelovanje u demokraciji upravo to i traži.

 

 

Komentari