Dana 16.10.2020. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, sveučilište Sjever iz Varaždina i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba potpisali su dva zajednička projekta iz područja biomedicinskih znanosti.

Na potpisivanju ugovora bili su prisutni su ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, rektor sveučilišta Sjever prof.dr.sc. Marin Milković, ravnateljica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak i prorektor sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Goran Kozina.

Prvi projekt je „ Procjena učinaka prenatalne izloženosti α-cipermetrinu na epigenetičko programiranje i endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora“.

Cilj projekta je procijeniti učinke prenatalne izloženosti α-cyp na epigenetičko programiranje i endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja pokusnih štakora procjenom epigenetičkih promjena (metilacije DNA) u majkama i mladuncima. Dobiveni rezultati bit će prvi podaci o učincima prenatalne izloženosti α-cyp na endokrinu disrupciju reprodukcije i razvoja potomaka te prvi podaci o djelovanju α-cyp na steroidogenezu u jajnicima i testisima fetusa i mladunaca na početku puberteta.

Drugi projekt je: „ Istraživanje toksičnih učinaka novih psihoaktivnih tvari biokemijskim i molekularno-biološkim metodama“.

Primjenom biokemijskih markera oksidacijskog stresa na biološkim uzorcima mogli bi se dobiti važni podaci o oksidacijskom potencijalu NPT-a. također će se utvrditi razlike u potencijalu sintetskih kanabinoida i kationa za izazivanje oksidacijskog stresa. Očekivani rezultati biti će značajni za procjenu rizika proizašlih iz konzumacije NPT-a. Nova saznanja o toksičnosti imat će značajnu ulogu u programima prevencije te će pridonijeti stavljanju dosad dozvoljenih sredstava pod zakonski nadzor.

Komentari

19.10.2020. 14:37h Zadnja izmjena: 19.10.2020. 14:38