Sjednica Općinskog vijeća

Trnovec Bartolovečki dobiva novi Društveni dom

Objavljeno: 04.03.2016. 08:32

Zadnja izmjena: 04.03.2016. 09:29

Foto: Arhiva eVaraždin

Općinsko Vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj u četvrtak, jednoglasno je prihvatilo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Trnovec Bartolovečki kao i dva dokumenta, točnije Plan zaštite i spašavanja Općine Trnovec Bartolovečki i Plan civilne zaštite Općine Trnovec Bartolovečki.

Općina sada ima dokument i pripremu u slučaju bilo koje vrste elementarne nepogode ili nekog drugog oblika neželjenih događaja ili katastrofe.

– Glavne interventne snage su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe, pripadnici DVD-a Općine Trnovec Bartolovečki kao i tim Civilne zaštite opće namjene. Temelj zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara je u dobroj organizaciji i osposobljenosti ljudi za provođenje zaštite – izjavio je Šamec dodajući da Općina sada ima program i predviđene aktivnosti za sve moguće scenarije.

4,3 milijuna kuna za novi društveni dom

Vijeće je također donijelo odluku o realizaciji značajnijih projekata na području gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture. Riječ je o gradnji Društvenog doma u Trnovcu za što je predviđeno 4,3 milijuna kuna. Tu su i izgradnja i rekonstrukcija prometnica za što će se utrošiti 2,5 milijuna kuna te 700 tisuća kuna za novu rasvjetu. Oko 420 tisuća kuna utrošit će se za održavanje i čišćenje javnih površina, groblja i sanaciju deponija. Za troškove zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 320 tisuća kuna te oko pola milijuna kuna za održavanje javne rasvjete u što su uključeni i troškovi električne energije.

Općina u samom vrhu Hrvatske

Vijećnici su dobili informaciju o stanju nezaposlenosti za siječanj. Ukupno su nezaposlene 242 osobe čime se općina i dalje nalazi u samom vrhu Varaždinske županije, odnosno ima jedan od najmanjih postotaka nezaposlenih.

– Uz stvaranje kvalitetnih uvjeta života u našoj općini, briga da svi naši mještani imaju posao i izvor zarade jedan je od naših prioriteta. Radimo sve što je u našoj moći da u komunikaciji s gospodarstvenicima nađemo zaposlenje za naše mještane. Olakotna okolnost je što su naši ljudi na glasu kao dobri radnici – izjavio je Šamec. Najavio je daljnje aktivnosti na smanjenju i ovako malog broja nezaposlenih.

Dodajmo da su započele i pripreme za obilježavane Dana općine o čemu će se više znati nakon što Povjerenstvo za obilježavanje Dana općine predloži program događanja. Vijeću su ujedno predstavljene informacije o stanju sigurnosti na području općine o čemu je bilo više riječi na nedavnoj sjednici Vijeća za prevenciju.

 

 

Komentari