U bankama ukupno otvorenih 7,1 milijun računa građana

Objavljeno: 12.07.2015. 16:37

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:24

Foto: Ilustracija

Stupanjem na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, od 1. siječnja 2011. godine, Jedinstveni registar računa proširen je podacima o računima građana te podacima o oročenim novčanim sredstvima, štednim ulozima, stambenoj štednji i depozitima u kreditnoj uniji.

Stoga Jedinstveni registar računa, kojega Financijska agencija vodi od 2002. godine, sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata, uključivo i o računima Hrvatske narodne banke i banaka, štedionica i kreditnih unija, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, o računima građana otvorenih u bankama koje posluju u RH te o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovora o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama koje imaju poslovni subjekti i građani.

Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. godine 4.284.889 , njih 3.569.983 ili 83,32% ima otvorene račune, jedan ili više njih te je ukupan broj otvorenih računa građana evidentiranih u Jedinstvenom registru računa (JRR), prema stanju od 30. lipnja 2015. godine, 7.081.014 računa.

Od toga je blokiranih računa je 727.723 što je manje u odnosu na stanje 31. ožujka o. g. kada je blokiranih računa građana bilo 731.232. Broj računa građana potpuno izuzetih od ovrhe je 421.895.

Prema stanju na isti dan, poslovni subjekti imali su 411.432 otvorena računa, od čega je 63.731 račun bio blokiran.

Komentari