Danas se u Županijskoj palači održala početna konferencija projekata energetske obnove Područne škole Podevčevo i Područne škole Gornja Poljana, a projekti se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta obnove škole u Podevčevu je 1.079.547,58 kuna. Odobreno je 486.750,51 kuna bespovratnih EU sredstava, dok će Varaždinska županija osigurati 375.875,70 kuna, od čega je 216.921,37 kuna iz nacionalnog Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata. Vrijednost projekta po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 892.561,13 kuna.

Ukupna vrijednost projekta obnove škole u Gornjoj Poljani iznosi 1.735.119,49 kuna, pri čemu je odobreno 732.168,44 kuna bespovratnih sredstava. Županija osigurava 1.006.356,75 kuna, od čega je 331.643,85 kuna bespovratnih sredstava nacionalnog Fonda za sufinanciranje. Vrijednost projekta po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 1.738.525,19 kuna.

Projektima energetske obnove zgrada doprinijet će se smanjenju potrošnje energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i obnovljivih izvora energije.

Komentari

14.05.2020. 12:33h Zadnja izmjena: 14.05.2020. 13:50