cijene energenata

U Ivancu cijene plina ostaju iste ili se smanjuju, donosimo detalje

Piše: Iva Habulan

Objavljeno: 06.04.2022. 11:48

Zadnja izmjena: 06.04.2022. 11:49

Potrošačima Ivkom-plina, unatoč brojnim poskupljenjima energenata, cijena plina ostaje ista, a nekima će se čak i smanjiti - stoji na stranicama Grada Ivanca.

Naime, kako navode, za sve kupce Ivkom-plina kojima je cijena plina definirana do 30. rujna ove godine, od 1. travnja nema povećanja cijene plina. Isto tako, zahvaljujući mjerama koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za period do 30. rujna, cijene plina će za potrošače Ivkom-plina Ivanec smanjiti. 

Odlukom Vlade, od 1. travnja PDV na plin smanjen je na 5 %, a kućanstva koja koriste plin imaju potporu od 10 lipa/kWh. Tako će kućanstva Ivanca do 30. rujna ove godine za kubik plina plaćati oko 1,2 kuna, a prilikom obračuna 30. lipnja primijenit će se utvrđeno očitanje plinomjera s cijenama usklađenim s Vladinim mjerama. Stoga Ivkom-plin Ivanec poziva korisnike da očitanje brojila dostave odmah radi što točnijeg obračuna.

Također, do 1. rujna svi potrošači Ivkom-plina dobit će obavijest o novoj cijeni plina, a u slučaju da novi uvjeti budu nepovoljniji, imaju pravo na neproduživanje ugovora bez troškova te na odabir drugog opskrbljivača. 

Komentari