U katedrali zaređena trojica đakona

U varaždinskoj katedrali Uznesenja BMD zaređena su tri nova đakona, koji su
Objavljeno: 29.11.2010. 14:47

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Varaždinska biskupija na po?etku crkvene godine prve nedjelje došaš?a 28. studenoga, sve?ano je proslavila stupanje trojice kandidata u sveti red ?akonata.

Za vrijeme euharistijskog slavlja, koje je u katedrali Uznesenja BDM u Varaždinu predvodio varaždinski biskup monsinjor Josip Mrzljak, za ?akone su zare?eni Ivica Cujzek iz župe Lepoglava, Hrvoje Damiš iz župe Ma?kovec i Dario Paviša iz župe Kalinovac.

Slavlje ?akonskog re?enja okupilo je brojne vjernike Varaždinske biskupije, a osobito vjernike iz župa re?enika – zagorske, me?imurske i podravske, iz kojih su došle i župljanke u narodnim nošnjama, te njihova rodbina i prijatelji.

Osim biskupa, euharistijskom slavlju je prisustvovalo i 45 sve?enika, me?u kojima su bili i predstavnici zagreba?ke bogoslovije, a sudjelovali su i kolege re?enika - aktualni i budu?i ?akoni više nadbiskupija, te bogoslovi mjesne Crkve.

Nakon obreda, re?enike su u ?akonsko ruho odjenuli njihovi župnici, pre?asni Andrija Kiši?ek iz Lepoglave, vele?asni Josip Blažon iz Ma?kovca i pre?asni Mladen Gorupi? iz Kalinovca.

Na kraju mise biskup je ?estitao novim ?akonima i zaželio im ustrajnost , kako bi se u lipnju idu?e godine ponovno okupili u još ve?em broju, dijele?i još ve?u radost sve?anosti sve?eni?kog re?enja. Zahvalio je i ?estitao njihovim roditeljima, rodbini, župnicima, župljanima, te poglavarima i profesorima.

Kazao je kako Crkvu raduje kada svjedo?i odazivu mladih na poziv u duhovno zvanje. Zaželio je da svjetlo došaš?a rasvijetli staze svima za koje Crkva moli da prona?u hrabrosti odazvati se na put na koji ih Bog zove.

Varaždinski forum

eVarazdin.hr
Foto: Varaždinska biskupija
29.11.2010.

Komentari