rano učenje informatike

U osnovnim škola na jesen informatika već od prvog razreda

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 21.07.2017. 12:02

Zadnja izmjena: 21.07.2017. 12:08

Od nove školske godine u osnovnim školama Varaždinske županije koje za to iskažu interes počinje se provoditi Projekt ranog učenja informatike od 1. do 4. razreda! Cilj je projekta postupno uvođenje učenika u svijet računala i omogućavanje primarne informatičke pismenosti kako bi potpuno zaživio projekt STEM kompetencije, kojeg Varaždinska županija, prva u Hrvatskoj,  provodi u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih.

Nastava će se organizirati kao izvannastavna aktivnost u trajanju od 30 sati. Prema raspoloživim podacima, u školskoj godini 2017./2018. nastava informatike može biti organizirana za 4731 učenika u 249 razrednih odjela, a za njegovu provedbu je u županijskome proračunu osigurano 560.000 kuna. Ta će se sredstva utrošiti u dodatne satnice učitelja informatike.

Inače, prema analizi koju je proveo Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, nastavu informatike je u prošloj školskoj godini u županijskim osnovnim školama polazilo tek 55% od ukupno 10538 učenika. Tek nekolicina osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija ima organiziranu nastavu informatike od 1. razreda osnovne škole. Riječ je o OŠ Bisag, OŠ Šemovec, OŠ Trnovec i OŠ Tužno.

 

Komentari