Učenički izbori za Nacionalno vijeće

Predstavnik učenika Varaždinske županije bit će Tomislav Kostanjevac
Objavljeno: 24.03.2010. 14:16

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Tomislav Kostanjevac, u?enik tre?eg razreda Prve gimnazije u Varaždinu, bit ?e predstavnik u?enika Varaždinske županije u Nacionalnom vije?u u?enika Republike Hrvatske. Njegov zamjenik bit ?e Leon Brajša Žganec, u?enik osmog razreda VI. osnovne škole u Varaždinu. Izabrali su tako danas predstavnici Vije?a u?enika škola iz Varaždinske županije na sjednici u dvorani Skupštine županije Nacionalno vije?e osnovano je prvi put ove godine, a njegova je uloga da brine o pravima i obvezama školaraca, te da predlaže rješenja za bolje uvjete rada u školama. - U?enici su ti koji najviše vremena provode u školama i najbolje znaju koji su najve?i problemi. Zato je dobro što im se kroz Nacionalno vije?e daje prilika da predlažu rješenja - rekao je autor publikacije o u?eni?kim vije?ima iz Mreže mladih Hrvatske Nikola Bukovi?.

Podijeli

(ep) 24.03.2010.

Komentari