decentralizacija ide dalje

Uskoro će (grado)načelnici raspolagati državnim nekretninama na svom području - ovo će biti pravila

Objavljeno: 12.11.2023. 08:41

Zadnja izmjena: 12.11.2023. 08:41

Gradonačelnici i župani uskoro će moći raspolagati državnim nekretninama na svojim područjima tržišne vrijednosti do 130.000 eura, a gradska vijeća, odnosno županijske skupštine do milijun eura.

Proizlazi to iz prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, koji je Vlada ovih dana uputila u saborsku proceduru. Prijedlog, koji je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kako se ističe u obrazloženju, omogućit će kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u državnom vlasništvu.

 Konkretno, kad Sabor donese taj zakon, upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem prepustit će se za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima i to na način da su: 

  • gradonačelnici i župani ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti do 130.000 eura
  • gradska vijeća, odnosno županijske skupštine nekretninama vrijednima do milijun eura
  • ministar državne imovine nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura
  • Vlada RH nekretninama iznad 1,5 milijuna eura.

Predviđeno je i da se sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele na način da državi pripadne 60 posto prihoda, a županiji i jedinici lokalne samouprave na čijem je području nekretnina po 20 posto.

Komentari