Evo objektivnih podataka

Varaždin od 2011. do 2014. nije povukao ni kune iz EU fondova, Križevci u TOP 5 s čak 11 milijuna kuna

Objavljeno: 12.05.2016. 09:48

Zadnja izmjena: 12.05.2016. 10:00

Institut za javne financije (IJF) izvijestio je o količini novca iz fondova Europske unije koji su povukle hrvatske županije, gradovi i općine u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Čak 85 % hrvatskih općina i više od polovice gradova u tom razdoblju nije koristilo novac EU, otkriva izvješće koje se temelji na podatcima Ministarstva financija.

Među pet županija koje su povukle najveće iznose nalazi se i Međimurska županija. Na prvom je mjestu Splitsko-dalmatinska (29,09 mil. kn), nakon nje Virovitičko-podravska (19,33 mil. kn), treća je Istarska (17,18 mil. kn), četvrta Brodsko-posavska (13,26 mil. kn), a peto mjesto zauzela je susjedna Međimurska (4,71 mil. kn).

Varaždinska županija povukla je tek 1,51 milijuna kuna, što je 3,21 milijuna kuna manje nego što je povukla susjedna Međimurska. Usporedbe radi, Koprivničko-križevačka povuka je nešto manje od 1 milijun kuna.

Na listi gradova koji su maksimalno iskoristili sredstva iz fondova nalaze se Senj (18,41 mil. kn), Osijek (11,14 mil. kn), Križevci (11,05 mil. kn), Zagreb (10,42 mil. kn) i Koprivnica (10,23 mil. kn).

Varaždin se na toj listi uopće nije našao, što znači da iz Europskih fondova od 2011. do 2014. nije dobio ni kune. Čakovec je povukao čak 1,26 milijuna kuna.

Županije koje uopće nisu koristile sredstva iz EU fondova jesu Ličko-senjska i Zadarska.

Glavne prepreke uspješnijem korištenju novca iz fondova EU, ističu u IJF-u, jesu inercija i neučinkovitost lokalnih jedinica, kadrovske i financijske problemi, sporost administracije i nedostatak ključnih strateških dokumenata. Tvrde da je potrebno teritorijalno i fiskalno reorganizirati državu ili jačati kapacitete lokalnih jedinica i angažman središnje države.

Komentari