Kako poručuju iz Varaždinske županije, nakon što su za učenike osnovnih škola u riziku od siromaštva osigurani besplatni školski obroci, sada je pokrenut projekt sufinanciranja prehrane učenicima srednjih škola, čiji je osnivač.

Već je i počelo provođenje anonimnih anketa o ostvarenom pravu na doplatak na djecu, a zamjenik župana Tomislav Paljak je uputio molbu roditeljima da ispune anketni listić kako bi se dobili što točniji podaci na temelju kojih bi se započelo s provođenjem projekta.

U planu je da Varaždinska županija sufinancira školsku prehranu za srednjoškolce koji ostvaruju pravo na dječji doplatak od 299,36 kuna ili više, odnosno djeci koja dolaze iz obitelji u kojima ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 543,14 kn, zatim djeci bez oba ili jednog roditelja, djeci čiji su roditelj ili roditelji nepoznati ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, te djeci s oštećenjem zdravlja.

Nakon analize anketa će biti raspisan javni poziv te bi najugroženiji učenici trebali dobiti novac za školsku prehranu za cijelo prvo polugodište ove školske godine.

- Ovaj projekt smo odlučili pokrenuti zato što je raznim projektima i programima pokrivena i organizirana prehrana u dječjim vrtićima, osnovnim školama i na fakultetima, dok je prehrana srednjoškolaca još uvijek prepuštena roditeljima ili školama. Da je nužno osigurati novac i prehranu srednjoškolaca, jasno govori podatak da je u osnovnim školama, čiji osnivač je Županija, čak 30 posto djece u riziku od siromaštva, a sva ta djeca nastavljaju pohađati srednje škole – napomenuo je zamjenik Paljak.

 

Komentari

27.11.2018. 08:49h Zadnja izmjena: 01.12.2018. 10:10