Gimnazije - partneri s Njemačkom

Varaždinske Prva i Druga gimnazija postale "Partner škole" SR Njemačke
Objavljeno: 15.03.2010. 13:58

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

U Županijskoj je pala?i održana sve?anost dodjela spomen plo?a za škole u kojima se provodi fakultativna nastava za Njema?ku jezi?nu diplomu -  Prvu i Drugu varaždinsku gimnaziju te za Srednju školu Ivanec. Ove su škole sve?ano proglašene »Partner školama« Savezne Republike Njema?ke. Rije? je o projektu kojeg je inicirala njema?ka Vlada, nastoje?i diljem svijeta okupiti škole u kojima se provodi nastava za Njema?ku jezi?nu diplomu. Sve?anosti je nazo?io i veleposlanik Njema?ke u Hrvatskoj, Bernd Fischer, koji se sastao sa županom Predragom Štromarom, a nakon toga i s varaždinskim gradona?elnikom Ivanom ?ehokom. Njema?ka ?e ove godine biti partner Varaždinskim baroknim ve?erima.

(rv) 15.03.2010.

Komentari