Varaždinski Grgur Ninski danas slavi svoj - 80. ro?endan. Naime, 20. rujna 1931. godine sve?ano je predstavljena Meštrovi?eva skulptura na Franjeva?kom (tadašnjem Petrovi?evom) trgu.

Jedan od najupe?atljivijih spomenika u Varaždinu svakako je Grgur Ninski, koji spada me?u bolje Meštrovi?eve skulpture.

Bron?ani kolos prvo je bio postavljen u Splitu, a 20. rujna 1931. godine, prije to?no 80 godina preseljen je (u Varaždin zapravo stiže par dana ranije) i postavljen na tadašnjem Petrovi?evom trgu uz Franjeva?ku crkvu gdje otad privla?i kako Varaždince, tako i brojne goste.

Kako donose Varaždinske novosti iz broja od 24. rujna 1931. godine, sve?anost otvorenja bila je cjelodnevna, a ?ast da Grgura Ninskog otkrije pred sugra?anima zapala je tadašnjeg gradskog na?elnika Dragutina Perka.

Ako pažljivije pogledate Grgurovo stopalo vidjet ?ete da mu je nožni palac sjajniji od ostatka. Neupu?eni bi u prvi mah mogli pomisliti da je naš Grgur možda nekakva roba s greškom. No, tome nije tako.

Baš kao što je to s njegovim blizancima u Ninu i Splitu, i Varaždinci obi?avaju nešto poželjeti drže?i se za spomenuti bron?ani nožni palac. Naši gradski oci nedavno su nam uskratili mogu?nost da imamo autohtoni bunar želja na Korzu, u koji bi za sre?u ubacivali pokoji nov?i?.

Tim prije, Grgur koji želje ispunjava badava, dolazi u ova teška vremena kao naru?en. Nije nam poznato kome je sve i u kojoj mjeri varaždinski Grgur pomogao u životu, ali trljanje njegovog palca sigurno nije naškodilo.

A tko zna, možda ?e Grgur na dan svog varaždinskog ro?endana iznimno ispunjavati ne jednu - ve? dvije želje! On, naime, nikad ne bira i sasvim mu je svejedno pomaže li studošima, penzionerima, nezaposlenima, turistima, rastavljenim i sastavljenim parovima?...

Komentari

20.09.2011. 12:12h Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:11