projekt aglomeracije

VARAŽDINSKE TOPLICE Vijeće potvrdilo nekretninu za izgradnju pročistača

Objavljeno: 06.10.2020. 08:39

Zadnja izmjena: 06.10.2020. 08:46

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, održanoj u ponedjeljak, našla se samo jedna točka dnevnog reda. Većinom glasova, uz dva suzdržana glas Reformista, članovi Gradskog vijeća potvrdili su odluku o nenaplatnom prijenosu prava vlasništva nekretnine u svrhu izgradnje infrastrukturne komunalne građevine.

Naime, za nekretninu u Ludbreškoj ulici površine 3.528 m2, u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, a na zahtjev trgovačkog društva Varkom d.d. iz Varaždina, prenijeta su prava vlasništva nekretnine radi ishođenja građevinske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice. Prijenos prava vlasništva izvršit će se bez naknade, u skladu s odredbom iz Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

- Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice“ koji obuhvaća područje grada Varaždinskih Toplica te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki vrijedan je više od 62 milijuna kuna. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 metara, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i 2. stupnja pročišćavanja, te izgradnje pet precrpnih stanica, 262 priključna okna i jednog retencijskog bazena - stoji u priopćenju gradske uprave Grada Varaždinskih Toplica.

Komentari