još jedan maraton

Jedina pozitivno intonirana rasprava: O urbanističkom uređenju zone VIS Konfekcija

Objavljeno: 31.01.2022. 21:07

Zadnja izmjena: 31.01.2022. 21:42

Na dnevnom redu današnje 10-satne sjednice (koja je još uvijek u tijeku) raspravljalo se i o točki koja se odnosi na prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone VIS Konfekcija.

Urbanističkim planom uređenja bi se zgrade, koje su prije služile za proizvodnju, prenamijenile u stambene zgrade ili zgrade mješovite namjene, a imale bi i popratne sadržaje koji su inače sastavni dio urbanih kvartova - prometnice, zelene površine, igrališta i slično. U raspravi su najviše sudjelovali nezavisni Davor Patafta, koji je i sam vlasnik dijela dionica VIS Konfekcije, te Dražen Čelar iz platforme Budimo grad, a tekla je uglavom u pozitivnom tonu.

Prema riječima Davora Patafte, VIS Konfekcija odnosi se samo na dio kompleksa, konkretnije na 20 posto, dok ostalih 80 posto pripada VIS Promotex-u, stoga se i UPU odnosi samo na tih 20 posto.  

U pitanje se dovela potreba za izradom UPU-a, budući da generalni plan uređenja već postoji, no vijećnici su se složili s mišljenjem Patafte da "od viška glava ne boli", odnosno da se UPU može izraditi ukoliko se za time pokaže potreba.

Vijećnici Reformista ostali su suzdržani jer se, kako su rekli, prvo javno i transparentno treba dokazati da ne postoji nikakva vlasnička sprega, a time i sukob interesa osoba koje djeluju u Gradskom vijeću. 

Čelar je rekao kako bi volio, budući da stanuje u neposrednoj blizini VIS Konfekcije, uskoro umjesto tvorničkih zgrada koje su trenutno bez ikakve namjene vidjeti lijepi stambeni kvart sa svim potrebnim sadržajima.

- Postoji intencija da se sagleda cjelina kvarta, a kako će on izgledati, u to će se uključiti i građani, no kojeg dana će u potpunosti nestati, teško je reći. Ipak, razumijem vaše nastojanje i želje te vjerujem da će jednog dana doći do promjene. Teoretski VIS može biti ovdje još 100 godina, ali će se valjda taj dio grada mijenjati u stambeni kvart ako bude "povoljna klima" - zaključio je Patafta.

Prijedlog izrade UPU-a vijćnici su prihvatili većinom glasova, pri čemu su Reformisti i Davor Patafta ostali sudržani, dok su HDZ-ovi vijećnici bili protiv.

Komentari