zakon o državnoj imovini

Ako Vila postane vlasništvo grada Lepoglave, planira se izgraditi regionalni centar za branitelje

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 08.11.2018. 13:24

Zadnja izmjena: 08.11.2018. 13:24

Novi Zakon o državnoj imovini usmjeren je na zaštitu i aktivaciju državne imovine, a u njemu je regulirano je da se nekretnine u vlasništvu države koje između ostalog služe općem dobru, te za provođenje programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje upisuju u vlasništvu općina, gradova i županija.  

Kontaktirali smo gradonačelnika Lepoglave, Marijana Škvarića kako bi saznali što bi to novim zakonom država trebala prepisati Gradu. Prema njegovim riječima, Lepoglava više od 15 godina radi na tome da se površine koje su u državnom vlasništu vrate gradu, a u pitanju je 20- tak čestica, odnosno trgova, nogostupa i parkovnih površina. Osim toga, kako nam govori gradonačelnik, grad u dva objekta ima i suvlasništva udjela.

- Jedan objekt je sportski centar koji je državno vlasništvo i mi smo tražili da cijeli objekt bude u našem vlasništvu i još jedan objekt uz crkvu gdje se planira provesti projekt centra za Pavline gdje smo već i dobili građevinske dozvole - rekao nam je Škvarić. 

Osim toga, problem postoji i sa starim zgradama u Ulici hrvatskih Pavlina koje su prema gradonačelnikovim riječima postale opasnost za prolaznike, a osim toga stanari koji posjeduju stan ne mogu urediti niti krovište niti fasadu na zgradu. 

- Imamo još jedan projekt u suradnji s Ministarstvom, branitelja, a ako nam država ustupi Vilu onda planiramo tu napraviti regionalni centar za branitelje - rekao nam je gradonačelnik.

 

 

Komentari