Organizator Institut regija Europe

Zamjenik župana Tomislav Paljak sudjelovao je na 14. Konferenciji europskih regija i gradova u Salzburgu

Objavljeno: 04.10.2018. 20:07

Zadnja izmjena: 04.10.2018. 20:11

U Salzburgu je održana 14. Konferencija europskih regija i gradova čiji je organizator Institut regija Europe. Na konferenciji su sudjelovali zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak, ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Krunoslav Blaži i direktor Garancijske agencije Tomislav Šipek.

Tijekom trajanja konferencije raspravljalo se o jednim od glavnih načela Europske unije, a to je načelo supsidijarnosti, načelo prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj društvene organizacije, dok središnja vlast ima samo ulogu nadopune političkog odlučivanja na mjesnoj razini. Također, na konferenciji u Salzburgu članice Instituta regija raspravljale su o mjerama koje treba uvesti regionalna samouprava kako bi se spriječio sve veći odlazak ljudi s ruralnih područja, odnosno mjerama koje bi ih potaknule na povratak.

Institut regija Europe ekonomska je i znanstvena institucija sa sjedištem u Salzburgu i dio je privatne fondacije Instituta regija Europe koja je osnovana u jesen 2004. godine. Osnivanjem IRE stvorena je supraregionalna i politički neovisna organizacija u proširenoj Europi, koja na osnovi EU ustava naglašava važnost regija i gradova te općina, smanjuje postojeće nedostatke informiranja, te ima važnu ulogu za ekonomski potencijal regija i regionalne suradnje između regija Europe. Varaždinska županija članica je IRE od 2006. godine.

 

Komentari