tek početak

Započeo projekt "Aglomeracije Varaždin" -prvih 4 milijuna kuna utrošeno za izradu projektne dokumentacije

Objavljeno: 20.09.2016. 10:44

Zadnja izmjena: 20.09.2016. 11:04

Foto: Sonja Ognjenović

Već smo pisali o Aglomeraciji Varaždin, koji se odnosi na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u općinama oko grada Varaždina. Župan Štromar, zajedno s Vladom Vlašićem, direktorom Varkoma te s predstavnicima općina i gradova danas je objavio kako je projekt započeo te da su u njega utrošena prva sredstva.

- Ovo je tek početak završne konferencije koja će biti za tri i pol godine kad će kompletni sustav pročišćavanja voda biti gotov. Ovaj dio sredstava koji dolazi kohezijskog fonda ulaganje je u budućnost, gdje ćemo dobiti 85% iznosa od 4 milijuna i 100 tisuća kuna za projektiranje.

Cjelokupni projekt 'bit će težak' oko 800 milijuna kuna ukupno s PDV-om, a onda još barem oko milijardu i pol kuna do 2 milijarde kuna će biti potrebno za sve ostale aglomeracije u našoj županiji.

- U dogovoru s Europskom komisijom nekoliko milijardi kuna ostaje na raspolaganju do 2020. a u ostalom razdoblju od 2021.-2027. će se osigurati sredstva za ostale aglomeracije. Europska komisija je osigurala za ovaj projekt 85% sredstava i mi trebamo osigurati 15%, a kod izgradnje same aglomeracije će Europska komisija dati 70%, a država, zajedno sa Hrvatskim vodama 23%, a ostalo općine i gradovi - objasnio je župan Štromar te dodao:

Napomenuo je kako treba isprojektirati jedan dio kanalizacijskog voda u nekim općinama Aglomeracije Varaždin sa još 10 općina te da uskoro očekuju građevinske dozvole.

- Imamo samo ponekih još nedoumica oko katastra i zemljišnih knjiga, ali sam siguran da će svi natječaji moći do ožujka izaći van i da ćemo do ljeta imati sve izvođače koji će početi raditi - zaključio je župan.

Kad će početi radovi

Direktor Varkoma, Vlado Vlašić kazao je kako su u tijeku natječaji te da sve ide prema planu, ali da nemaju utjecaj na to koliko će postupak trajati.

- Dio radova trebao bi započeti i ove godine, ako vremenske prilike dopuste - kazao je Vlašić.

Radovi u Varaždinu bi kako kaže Štormar, trebali početi u veljači ili ožujku sljedeće godine, a priprema se i projektiranje samog pročistača koji bi bio veličine da može skupiti svu vodu sa svih 10 općina i grada Varaždina. 

- Ovo je prva faza. S pročistačem moramo završiti do 31.12. 2018., a s izgradnjom kanalizacije do 2019. Neke moramo završiti 2021. ili 2023., a u pojedinim mjestima se neće raditi kanalizacija, ali do 2023. bismo trebali imati riješen problem otpadnih voda u potpunosti - objasnio je Štromar.

Aglomeracijom Varaždin koja predstavlja područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani kako bi se komunalne vode mogle prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, obuhvaćen je Grad Varaždin te općine Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica, a ista je definirana Studijom izvodljivosti. Na području aglomeracije Varaždin postoji izgrađena kanalizacijska mreža (unutar Grada Varaždina te općina Gornji Kneginec, Petrijanec i Sračinec) ukupne dužine oko 220 km, za dio kanalizacijskog sustava Aglomeracije izrađena je projektna dokumentacija s izdanim građevinskim dozvolama (unutar Grada Varaždina te općina Sračinec, Vinica, Vidovec i Maruševec), ukupne dužine oko 120 km.

Komentari