7,5 kilometara gradskih ulica, nerazvrstanih cesta i odvojaka na širem području grada Ivanca tijekom proteklih mjeseci modernizirano je i presvučeno novim asfaltnim slojem, a samim tim kraju je priveden gradski Program modernizacije NC-a za 2018. godinu. U radove je uloženo 2,4 milijuna kuna.

Radovi su obavljeni u 16 ulica i odvojaka u Ivancu – u Šabanovoj s odvojkom, u Kralja Tomislava, Vukovićevoj, u odvojcima Kovačićeve i Varaždinske, u Preradovićevoj, Zavojnoj, Vinogradskoj, Gupčevoj, Zagorskoj, na spoju Frankopanska – Rajterova, Zelenom dolu, Georgijevićevoj i Jagićevoj ulici kao i u Salinovcu.

Nadalje, u listopadu je asfaltiran produžetak Gajeve ulice u Ivancu, u Škriljevcu je novi asfalt položen na odvojak Kolari, asfaltirana je i Ulica Savica u Radovanu te odvojak Štefanki u Prigorcu. Trenutno se još uređuju bankine uz pojedine cestovne dionice. Temeljem provedene javne nabave, Grad Ivanec je izvođenje radova povjerio Colasu d.d. Varaždin.

Ovogodišnjim programom ujedno je krenuo i srednjoročni program 2018. – 2022. godine kojim je predviđeno da se asfaltira ukupno 32 km ulica i cesta na cijelom gradskom području.

Komentari

07.11.2018. 08:40h Zadnja izmjena: 07.11.2018. 08:47