održan radni sastanak

Župan Anđelko Stričak sudjelovao na kolegiju župana u organizaciji Hrvatske zajednice županija

Objavljeno: 14.07.2021. 14:48

Zadnja izmjena: 14.07.2021. 14:48

Danas je u organizaciji Hrvatske zajednice županija održani kolegij župana kojemu je prisustvovao i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.

Prisutni župani su između ostalog imali prilike od ministra Tomislava Čorića čuti kakav je stav resornog Ministarstva u vezi izgradnje Centara za gospodarenje otpadom, što je s Planom gospodarenja otpadom te kakav je stav Ministarstva u svezi iznijetih mišljenja JASPERS-a oko odlagališta otpada, inertne uporabe itd.

Ministar je naglasio da uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne i regionalne samouprave te građana. U tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Župan Anđelko Stričak je izrazio zadovoljstvo sudjelovanjem na ovom kolegiju te je naglasio kako su Centri za gospodarenje otpadom izuzetno važni elemenat  kod uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te je  bitno da svi uključeni dionici, od Ministarstva do lokalne i regionalne samouprave te Fonda problematiku vezanu za gospodarenje otpadom i rješavaju na profesionalan te odgovoran način, a na zadovoljstvo svih građana.

Detaljno stanje stupnja realizacije sustava gospodarenja otpadom predstavio je Josip Grgić, voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Važno je napomenuti kako od ukupno trinaest centara trenutno rade samo dva – Kaštijun i Marišćina, a Biljane Donje i Bikarac su u procesu izgradnje. Centri Piškornica, Doline, Tarno, Babina Gora, Lećevica i Lučino Razdolje su u postupku javne nabave za izgradnju, dok su Šagulje, Grad Zagreb i Orlovnjak u pripremi dokumentacije za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Komentari