rok do 9. listopada

Županija objavila javni natječaj za financiranje udruga

Objavljeno: 07.09.2017. 12:34

Zadnja izmjena: 07.09.2017. 12:35

Na internetskoj stranici Varaždinske županije jučer je objavljen javni natječaj za udruge s područja Županije. Udruge se mogu javiti za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

Sve potrebne informacije, kao i svi obrasci koji su potrebni da bi prijava bila potpuna (prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati) možete naći na webu Županije. Natječaj se odnosi na 12 prioritetnih područja iz strateških dokumenata Županije, a to su:

 • aktivnije sudjelovanje mladih u društvu
 • zaštita i promicanje ljudskih prava
 • zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina           
 • zaštita okoliša i prirode te zaštita životinja   
 • zaštita i očuvanje biološke raznolikosti Županije i promocije vrijednosti lokalne zajednice od značaja za Županiju
 • promocija poljoprivrede i šumarstva
 • promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 • promicanje sporta, kulture, tehničke i informatičke kulture 
 • promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja i međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora
 • civilna zaštita i zaštita i spašavanje
 • razvoj socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti
 • zaštita zdravlja.        

Ovisno o tematskom području, najniži iznos sredstava koja će se dodjeljivati je 1.000 kuna, a najviši 100.000 kuna. Udruge prijavu mogu slati poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Varaždinska županija, "Javni natječaj za udruge - NE OTVARAJ", Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin. Rok za podnošenje prijava je 9. listopada 2017. godine. Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti isključivo na e-mail: [email protected].

 

Komentari