završna konferencija

eTV - U Maruševcu otvoreno reciklažno dvorište, projekt vrijedan 3,8 milijuna kuna

Objavljeno: 13.12.2022. 13:00

Zadnja izmjena: 13.12.2022. 13:00

Foto: Boris Matijašec

Općina Maruševec danas je održala završnu konferenciju projekta uspostva reciklažnog dvorišta Općine Maruševec.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.860.582,19 kuna, od čega je čak 84,80 posto financirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, odnosno 3.270.346,64 kuna, dok je ostatak iznosa od 590.235,55 kuna financirala Općine Maruševec vlastitim sredstvima.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Općini Maruševec, kroz postupke odvojenog prikupljanja otpada, prije svega problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog otpada te posebnih kategorija otpada smanjit će se količine odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalištima te ujedno stvoriti uvjeti za povećanje stopa recikliranja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Komentari