konferencija za medije

eTV - Čehok predstavio obveznice i obećao ''varaždinski Manhattan''

Kako poručuju iz Grada Varaždina, izdanjem municipalnih obveznica Grad  će osigurati 67 milijuna kuna za investiranje u razvojne, kapitalne projekte. 

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 29.03.2021. 12:44

Zadnja izmjena: 29.03.2021. 13:07

Foto: Dino Možek

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok je potpisao informacijski dokument temeljem kojeg je objavljen javni poziv na upis Obveznica Grada Varaždina.

Institucionalni ulagatelji, pravne i fizičke osobe, odnosno građani Grada Varaždina i svi zainteresirani će u razdoblju od 31. ožujka do 8. travnja 2021. godine moći upisati Obveznice Grada Varaždina.

Kako poručuju iz Grada Varaždina, izdanjem municipalnih obveznica Grad  će osigurati 67 milijuna kuna za investiranje u razvojne, kapitalne projekte.  Grad Varaždin je utvrdio karakteristike obveznica koje će zainteresirani ulagatelji moći upisivati. Vrijednost jedne obveznice je jedna kuna, a minimalni iznos kupnje je 100 kuna. Zainteresirani ulagatelji kupnjom obveznice mogu ostvariti prihod po godišnjoj kamatnoj stopi između 1,45 i 1,75 posto što je značajno više od sadašnje kamate na oročenu štednju.

Konačna visina kamatne stope bit će utvrđena u ovisnosti o tržišnim uvjetima na zadnji dan razdoblja upisa, odnosno 8. travnja 2021. godine. Tijekom prvih 5 godina imateljima obveznica isplaćivat će se kamata polugodišnje, a nakon toga prilikom svake isplate kamate i 10 posto glavnice. Dospijeće obveznice  je u travanju 2031. godine. Agent izdanja i uvrštenja obveznica je Privredna banka Zagreb d.d.

Prije samog upisa, svi zainteresirani ulagatelji upućuju se da se detaljno upoznaju sa svim prednostima, ali i rizicima takve kupnje vrijednosnih papira. Detaljnije informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Varaždina.

Čehok: Sportsko rekreacijski centar kao ''varaždinski Manhattan''

Riječ je, prije svega, o rješavanju problema kupnje zemljišta u jugoistočnom dijelu grada predviđenog za izgradnju novih POS stanova što se pokazalo kao najbolji način rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Nadalje, komunalno će se opremati gospodarska zona Brezje u koju već pristižu investitori i u kojoj se planira otvaranje radnih mjesta za mlade i obrazovane ljude. Uz to, tim sredstvima će naselja uz višestambene zgrade biti opremljena podzemnim kontejnerima za selektivno prikupljanje otpada. Također, sredstvima obveznica najavljena je izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra na prostoru očuvane prirode Beli kipi uz rijeku Dravu.

Komentari