Direktor Varkoma Vlado Vlašić za eTV je iznio glavne zaključke s jučerašnje izvanredne Skupštine društva i naglasio kako su sve točke prošle te da projekt Aglomeracija Varaždin, ali i prodaja društva - kćeri Aquatehnika d.o.o. idu dalje.

Sve točke dnevnog reda prihvaćene su većinom glasova, a direktor Vlado Vlašić za eTV se osvrnuo na neke od njih:

  • stanje projekta Aglomeracija Varaždin
  • ponovno raspisivanje natječaja za nabavu uređaja za pročišćavanje
  • informacije o postupku prodaje društva – kćeri Aquatehnika d.o.o.
  • informacije o poslovanju društva tijekom 2016. godine  
Ključne riječi: aglomeracija, varkom, Vlado Vlašić,

Komentari

16.02.2017. 10:49h Zadnja izmjena: 16.02.2017. 11:28

Foto: / video: Viktor Hranić