podvožnjak Supilova - Wissertova

eTV/ Foto - Gradska vlast predstavila idejno rješenje za Kućansku rampu

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 20.06.2022. 13:08

Zadnja izmjena: 20.06.2022. 13:29

Foto: Luka Šalamun

Gradska vlast danas je predstavila idejni projekt podvožnjaka Supilova - Wissertova, a predstavljanju su prisustvovali i direktor tvrtke VIA PLAN d.o.o. Igor Mrak te direktor tvrtke Varkom Bruno Ister, a kako navode, lokacijska dozvola trebala bi se ishoditi do kraja godine. 

Ovim je rješenjem predviđena denivelacija prolaza na način da se spusti istočni dio ulice F. Supila te da se na najnižem dijelu oblikuje raskrižje na koje će se povezati s umjetnim tunelom koji će se pružati ispod kolodvora. Umjetni tunel će se na istočnoj strani povezati s ulicom A. Wieserta. Pri tome će, osim spuštenog istočnog dijela kolnika, zapadni dio kolnika ulice Frana Supila ostati dvosmjeran i na postojećoj razini, što će omogućiti nesmetano odvijanje prometa prema današnjem režimu, prilaz parcelama uz cestu, kao i potreban prostor u koji se mogu izmjestiti sve instalacije koje se nalaze u području zahvata. 

Istovremeno će se u ulici A. Wieserta rampa podvožnjaka nalaziti otprilike u sredini današnje ulice tako da će se bočno od nje zadržati prostor za bicikliste i pješake te istovremeno prostor za pristupe postojećim objektima. 

- Jedna od važnih prednosti ovog rješenja je da se promet zadrži u ulici F. Supila, a ne uvodi neposredno u centar grada koji to opterećenje nije u mogućnosti preuzeti - navode iz gradske vlasti. 

Novi kružni tok 

Uz novo, predviđeno denivelirano T raskrižje, postojeće četverokrako raskrižje ulica F. Supila, Vilka Novaka i Anine ulice, postojeće četverokrako raskrižje ulica F. Supila, Vilka Novaka i Anine ulice, te postojeće trokrako raskrižje ulice F. Supila i Kolodvorske ulice rekonstruirati će se u raskrižja s kružim tokom. 

Pješački i biciklistički promet u ulici F. Supila odvijat će se na razini postojeće ulice. Na zapadnoj strani, uz privatne parcele, predviđeno je uređenje postojeće staze širine 3.10 metara što zadovoljava za dva smjera pješaka i jedan biciklista. Na istočnoj strani ulice, uz kolodvor, predviđena je također staza za dva smjera pješaka, ali i za dvosmjerni promet biciklista. Prijelaz pješaka i biciklista iz Supilove u Wiesertovu će se odvijati kroz umjetni tunel odvojeno od cestovnog kolnika. 

 

Komentari