OPĆINA LJUBEŠĆICA

eTV - Održana radionica Plana ukupnog razvoja Općine Ljubešćica

Objavljeno: 30.06.2021. 13:26

Zadnja izmjena: 01.07.2021. 08:56

Foto: Luka Šalamun

U Ljubešćici je održana prva radionica u Protupožarnom centru za razdoblje 2021.-2026. 

Radionica se organizirala u postupku izrade Plana ukupnog razvoja Općine Ljubešćica koji se izrađuje sa ciljem planskog razvoja Općine i radi lakšeg kandidiranja projekata na strukturne fondove EU-a. U Plan su uvršteni prijedlozi i projekti građana te će se oni moći kandidirati za sredstva strukturnih fondova EU-a. 

Načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić izjavio je kako će program ukupnog razvoja Općine bazirati na novoj europskoj omotnici te na županijskoj i državnoj strategiji. - Veoma je bitno da su ljudi upoznati s radnom verzijom materijala na koju će oni moći dati svoje komentare. Ono što želim naglasiti je da se nijedan veliki projekt neće više moći sufinancirati iz Europske unije ni iz općinske, županijske ni državne razine ukoliko taj projekt nije proglašen strateški bitnim za Općinu Ljubešćicu. Nadam se da će zato i privatni i javni sektor prijavljivati projekte u interesu Općine - rekao je Horvatić.

 

Komentari