kreće 'itu'

eTV - Stavljeno 14 potpisa za 200 milijuna kuna preko integracije s Gradom Varaždinom

Gradovi i općine koji su danas potpisali sporazum: Varaždin, Novi Marof, Ludbreg, Varaždinske Toplice, Trnovec Bartolovečki, Maruševec, Vidovec, Gornji Kneginec, Sračinec, Petrijanec, Martijanec, Jalžabet, Sveti Ilija, Beretinec...
Objavljeno: 25.10.2021. 13:22

Zadnja izmjena: 26.10.2021. 11:50

Predstavnici 14 gradova i općina danas su potpisali Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za financijsko razdoblje 2021.-2027, tj. mnogo spominji: ITU mehanizam.

  • Varaždin postaje predstavničko tijelo EU: Strategija će, između ostalog, sadržavati koji će se kroz taj Sporazum provoditi, a on konkretno znači da Varaždin postaje predstavničko tijelu EU, te će u suradnji s nadležnim ministarstvom moći raspisivati natječaje i provoditi višemilijunske razvojne projekte za cijelo to veće područje.
  • Varaždinski ITU je jedinstveni: Kako je rekao gradonačelnik Neven Bosilj: "Naš je ITU slučaj jedinstveni slučaj u Hrvatskoj jer ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koliko smo smjeli uključiti i smatramo da je to najkorektnije. Sve te općine i gradovi gravitiraju prema Varaždinu i imamo jako puno zajedničkih interesa i potencijalnih projekata koje ćemo zajedno napraviti".
  • Kakvi projekti će se financirati? Na ITU, primjerice, moći će se prijaviti projekti iz kulturne baštine, energetske učinkovitosti, biciklističke staze i ostali projekti koji uključuju međusobna povezivanja. Još uvijek se čekaju konkretne smjernice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
  • Slijedi izrada zajedničke Strategije: Nakon potpisivanja sporazuma slijedi izrada SRUPA- a (Strategija razvoja urbanog područja) koja bi trebala biti gotova u roku od 4 mjeseca, a nakon usuglašavanja s Ministarstvom reginalnog razvoja,
  • Kada će biti dostupna sredstva? Sredstva od 200 milijuna kuna trebala bi biti dostupna na ljeto sljedeće godine.
  • Kakva je preraspodjela sredstava? Što se tiče preraspodjele, 70 posto sredstva dobiva Grad Varaždin, dok 30 posto ide ostalim općinama i gradovima. Dakle, po tome izračunu Gradu Varaždinu će pripasti 140 milijuna kuna, dok će ostale općine i gradovi dijeliti ostalih 60 milijuna kuna. Sufinancirat će im se projekti vjerojatno do razine od 70%, a 30% morat će pripremiti u vlastitim proračunima.
  • Gradovi i općine koji su danas potpisali sporazum: Varaždin, Novi Marof, Ludbreg, Varaždinske Toplice, Trnovec Bartolovečki, Maruševec, Vidovec, Gornji Kneginec, Sračinec, Petrijanec, Martijanec, Jalžabet, Sveti Ilija, Beretinec.

Komentari