na ljubeškom trgu

eTV - Potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama u Općini Ljubešćica

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 23.04.2021. 14:13

Zadnja izmjena: 23.04.2021. 14:13

Foto: Luka Šalamun

Na temelju provedenog javnog poziva za financiranje projekata i programa održano je potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama i organizacijama civilnog društva za programe i projekte od interesa za opće dobro.

U proračunu Općine Ljubešćica za 2021. godinu planirano je 105.000,00 kuna, a dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 99.750,00 kn, za 8 projekata, 8 udruga:

1. Lovačko društvo „Vepar“ Ljubešćica 27.750,00 kn

2. Kulturno umjetničko društvo Ljuba voda 27.000,00 kn

3. Djevojački zbor Mozartine 2.000,00 kn

4. Udruga hrvatskih branitelja Općine Ljubešćica 14.000,00 kn

5. Udruga umirovljenika i starijih osoba „Ljubešćica“ 14.000,00 kn

6. Udruga vinogradara i voćara „Mejaši“ Ljubešćica 13.000,00 kn

7. Županijski savez poljoprivrednih udruga 1.000,00 kn

8. Invalidsko društvo ILCO Varaždin 1.000,00 kn

Za udruge/organizacije civilnog društva koje ostvaruju financijsku potporu temeljem posebnih propisa:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ljubešćica 150.000,00

2. Zajednica sportskih udruga 50.000,00 kn

3. Hrvatski crveni križ 20.000,00 kn

Prema navedenom sveukupno u proračunu Općine Ljubešćica za 2021. godinu osigurano je 1.379.750 kuna.

 

Komentari