u roku od mjesec dana

eTV: ŠUMA JELAČIĆKA Započeli radovi na izradi trim staze - za sve one željne rekreacije

Objavljeno: 16.12.2016. 10:57

Zadnja izmjena: 16.12.2016. 11:14

Uskoro će Varaždinci i svi ostali moći koristiti trim stazu za rekreaciju u šumi Jelačićka. Izrađen je Glavni arhitektonski projekt, a trim staza služit će za rekreaciju privatnih i profesionalnih korisnika u neograđenom prostoru.  Površina staze je oko 75 000 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost projekta iznosi  193.968,75 kuna bruto.

Trim staza je nepravilnog tlocrtnog oblika dužine dvije tisuće metara i širine 1,6 metara te će imati četrnaest proširenja odnosno trim stanica na kojima će se postaviti razne sprave za vježbanje izrađene od prirodnih materijala.

Na ulazu u trim stazu nalazit će se info ploča sa shemom  staze i označenim trim stanicama. Prema želji i potrebi korisnika, ona može biti podijeljena na dvije zone - za kraću i dužu trasu rekreacije.

- Svi materijali koji se koriste za izgradnju su prirodni, a ako nam vremenski uvjeti dozvole, da će radovi završiti u roku od 30 dana - kazao je Marin Bašić, direktor varaždinskih Parkova.

- Drago mi je da se ta trim staza nekako poklopila s projektom" z-Dravom", jer ona i je u Dravskoj šumi, takozvanoj Jelačićki i nadam se da će doprinijeti tome da se Varaždinci opet vrate na Dravu. Imali smo trim stazu, ali je ona već dugi niz godina zapuštena - objasnio je graodnačelnik Goran Habuš.

Pješački pristup je sa svih strana, a glavni ulaz je na istočnom dijelu. Ovaj tjedan započeli su prirpemni radovi trasiranja i iskopa staze.

Komentari