LOKALNI IZBORI 2021.

eTV - Toplička Lista nezavisnih poduzetnika i mladih podržala Željka Bedekovića

Objava Liste nezavisnih poduzetnika i mladih

Objavljeno: 06.05.2021. 18:30

Foto: Objava Liste nezavisnih poduzetnika i mladih

Lista nezavisnih poduzetnika i mladih sastavljena je od građana Varaždinskih Toplica koji imaju isti cilj - stvaranje povoljnijih i uređenijih uvjeta za rad malih i srednjih poduzetnika u našem gradu i na osiguravanje boljih uvjeta za život mladih.

Program njihove liste orijentiran je, prije svega, na stvaranje povoljnijih i uređenijih uvjeta za rad malih i srednjih poduzetnika u gradu, ali i na osiguravanje boljih uvjeta za život mladih. Upravo su poduzetnici i mladi ona snaga koja mora biti kotač razvoja Varaždinskih Toplica, a na provođenju ovog programa inzistirat će u Gradskom vijeću sljedeće 4 godine.

Lista nezavisnih poduzetnika i mladih lokalnim poduzetnicima i investitorima nudi smanjenje ili potpuno ukidanje prireza, smanjenje poreza na potrošnju za ugostitelje, oslobođenje od komunalne naknade za mikro i male poduzetnike, potpuno oslobođenje od komunalnog doprinosa za nove velike investitore na razdoblje od 5 godina, povezivanje lokalnih poduzetnika te podršku grada u novim investicijama na području grada za domaće poduzetnike.

Turistima nudi stvaranje festivalskog grada s organiziranim događanjima, brendiranje, izgradnju auto kampa, povezivanje turističkih djelatnika, revitalizaciju Vile Gajer i Muzičke škole u parku, sport i rekreaciju, revitalizaciju rijeke Bednje te digitalizaciju turističke ponude.

Za mlade imaju u planu stipendije, izgradnju POS stanova za mlade obitelji, organizaciju sadržaja za mlade, aktivno poticanje uključivanje mladih u društveni život grada, stvaranje eko grada, aktivno slobodno vrijeme te biciklističke i trekking staze. 

Listu nezavisnih poduzetnika i mladih za gradsko vijeće čine:

 • Anita Sakač
 • Nikola Božić
 • Željko Gjud
 • Valentina Gotić
 • Manuela Cvek
 • Dalibor Kapitan
 • Mirjana Grabar
 • Marko Horvat
 • Doris Ratković
 • Dario Sakač
 • Antonio Kanešić
 • Tomislav Ratković
 • Lea Huzjak

 

Komentari