fine'sa credos d.d.

Ovo su dva temeljna stava o zaduživanju - kojoj skupini poduzetnika pripadate?

Na području EU svako 14. malo ili srednje poduzeće i dalje osjeća otežani pristup financiranju...
Objavljeno: 07.06.2021. 08:51

Zadnja izmjena: 17.08.2021. 17:35

Foto: Fine'sa Credos d.d. - članica consulting financijsko investicijskog holdinga Fine'sa

Ovo su dva temeljna stava o zaduživanju, a ovdje provjerite kojoj skupini poduzetnika pripadate...

U svemu postoje dvije ključne strane, pa tako i u biznisu, pa tako onda i u zaduživanju vlastitog biznisa. Jedna skupina poduzetnika, primjerice, strastveno zagovara stav da se za vanjskim izvorima financiranja poseže tek u točci kada interno generirana sredstva postanu nedostatna. Druga skupina poduzetnika, podjednako strastveno, „vjeruje“ u jednu drugu točku – točku koju ekonomska teorija od 1984. naziva optimalnom polugom.

Stupanj optimalne poluge, prema zagovornicima toga pristupa, postiže se u točci u kojoj se izjednačavaju koristi i troškovi zaduživanja, pri čemu koristi zaduživanja proizlaze iz porezne zaštite koja se ostvaruje kroz trošak kamata koje predstavljaju poreznu olakšicu.

Na području EU svako 14. malo ili srednje poduzeće i dalje osjeća otežani pristup financiranju, a u Hrvatskoj, taj je problem još i izraženiji, te ga od malih i srednjih poduzeća osjeća svako deveto. Velika poduzeća, za razliku od njih, imaju izravan pristup tržištima kapitala. Da je tome tako, Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija iz Varaždina, osjetila je i na vlastitoj koži razvijajući povezana poduzeća koja su danas vrlo uspješne kompanije, s više od 450 zaposlenih. Modeli financiranja, koje je Fine'sa uoči rescesije 2008. pionirski ponudila tržištu, mnoga su mala i srednja poduzeća održala na životu, dok danas, Fine'sa nudi modele prilagođene novim gospodarskim okolnostima i novom vremenu.

iNFO

Fine'sa Credos d.d., financijska kompanija sa sjedištem u Varaždinu, građanima nudi različite modele financiranja likvidnosti, mezzanine financiranje, kao i revolving lombard kao način financiranja. Za više informacija nazovite: 042/492-973 ili posjetite web stranicu: www.finesa-credos.hr.